Af Gjerns historie

Gjern var hovedby i Gjern Herred i Skanderborg Amt.

I 1879 beskrives byen således: “Gjern med Kirke, Præstegaard og Skole og en Skole paa Gjern Mark“.

Omkring århundredeskiftet beskrives byen således: “Gjern med Kirke, Præstegd., Skoler (Byskolen og østre Skole paa Gjern Mark), Sparekasse for G.-Skanderup Komm. (opr. 1873; 31/3 1900 var Spar. Tilgodeh. 34,771 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 3583 Kr., Antal af Konti 243), Andelsmejeri og Kro“.

Jernbanen

Gjern havde station på Diagonalbanens første etape Silkeborg-Laurbjerg (190871), som også blev kaldt Gjernbanen, fordi Gjern var den største mellemstation på strækningen. Stationsbygningen er bevaret på Stationspladsen 3, og Natursti “Gjernbanen”, der er anlagt på banens tracé, går gennem byen.

Kommunalreform 2007

Gjern var indtil 2007 hovedby i den tidligere Gjern Kommune.

(kilde:  Wikipedia, den frie encyklopædi )

Gjern nævnes 1231 som Giærnæheret, 1343 Gerendæhæret, af Gærandi  ‘den grådige’, opr. navn på Gjern Å. 
(Gyldendal – Den Store Danske)