Dagsorden

  • Præsentationsrunde
  • Hvor er Gjern i forhold til udviklingsplanen 2012-2020
  • Hvorfor et udviklingsselskab?
  • Hvordan kunne et udviklingsselskab skrues sammen?
  • Hvilke muligheder og barrierer kan I se for et Udviklingsselskab?
  • Pilotprojekt Gjern Udviklingsselskab – tilknytning af en rådgivergruppe – byplanarkitekt, advokat, revisor og bank.
  • Ansøgning til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter om midler til opbygning af Gjern Udviklingsselskab – værktøj for mindre bysamfund
  • Samarbejdsaftale mellem Nærdemokrati.dk og Gjern Lokalråd/Borgerforeningen – udarbejdelse af projektansøgning

nærdemokrati.dk