• Slider Image
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab

Selskabets formål er at udvikle Gjern By og nærmeste omegn, og dermed gøre Gjern by og nærmeste omegn attraktiv for bosætning, foreningsliv, erhvervsvirksomhed og turisme.
Selskabet skal tilstræbe at være en paraplyorganisation for borgerne, foreningslivet, institutioner og erhvervslivet.
Selskabet skal stille sig til rådighed som et lokalt baseret professionelt udviklingsselskab.

Et økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj, der kan varetage borgerens ønsker til udvikling af byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder mv., hvilket kan være medvirkende til at få nye borgere til at bosætte sig i Gjern by og nærmeste omegn.
Selskabet skal være projektudviklende med eventuel overdragelse af projekternes daglige drift til relevante parter.

Selskabet skal skaffe kapital til Gjern by og nærmeste omegn, til udvikling af området.
Selskabet kan indgå i alle former for aktiviteter, der kan fremme den ønskede udvikling i Gjern by og omegn eksempelvis købe og efterfølgende renovere ejendomme, som herefter kan sælges eller udlejes, samt medvirke til udvikling af Gjern by og nærmeste omegn fysisk, socialt og kulturelt.