Gjern almennyttige Udviklingsselskab er et anpartsselskab, der ledes af en bestyrelse.  I bestyrelsen sidder:

Steen Andersen

formand
tlf: 21 66 33 58
mail: birgitogsteen@email.dk

Preben Lerche

direktør
40 57 54 20
mail: prebenlerche@gmail.com

Sjanna Nielsen

bestyrelsesmedlem
tlf: 21 93 95 30
mail: sjannanielsen@gmail.com

Jakob Ebbesen

bestyrelsesmedlem
tlf: 22 79 39 46
mail: mail@jakobebbesen.dk

Ole Dahl

direktør
tlf: 61 46 92 61
mail: famgrovedahl@gmail.com