Gjern – en by i naturen

Se også ...

Naturby Gjern – en bæredygtig vision

Gjern har en lang tradition for at håndtere udfordringerne lokalt og handle aktivt for at bevare og udvikle lokalsamfundet. Samtidig ligger byen i noget af den smukkeste natur, vi har i Danmark, og denne natur vil vi gøre til det samlende og bærende element i udviklingen af vores by og lokalsamfund.

Vi ser Gjern som et oplagt sted til at udvikle en bæredygtig model for ”Naturbyen”, dvs. byen der er en integreret del af naturen – eksisterer ”på naturens præmisser” og hvis fysiske udtryk, tilbud og aktiviteter tager farve af denne natur. Modsætningen til Naturbyen er Bynaturen, dvs. de store byer, hvor naturen er en integreret del af byen på byens præmisser.

Det betyder, at vi i Gjern vil være med til at:

  • Udvikle Danmark som et integreret netværk af ”Naturbyer og Bynatur” som et bæredygtigt alternativ til centrum-periferi tankegangen og den hårde opdeling mellem land og by
  • Udvikle en model for Naturbyen
  • Skabe en udviklingsmodel, der fokuserer på kvalitet og variation med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter
  • Skabe rammer for MØDET mellem mennesker, der er optaget at tegne et nyt og mere Netværksbaseret og Naturligt danmarkskort
  • Udnytte mødet mellem ”indefra” og ”udefra” perspektivet til at skabe innovation i form af nye ydelser, produkter og fysiske rammer

I Naturby projektet har vi en intention om at skabe så meget udbytte og værdi for alle involverede aktører som muligt og at skabe rammer for optimal læring i processen. Det gør vi ved at sætte fokus på selve samarbejdsformen og ressource- og værdiflowet i projektet. Dynamoen i processen er en aktiv udnyttelse af ”indefraperspektivet” og ”udefraperspektivet” på Gjern – og hvilke synergier og muligheder, der kan opstå, når lokalbefolkningen forstyrres positivt af nye blikke og vinkler på deres by.

Læs hele beskrivelsen. Klik på [Ansøgningen Naturby Gjern]

Læs den færdige udviklingsplan fra okt. 2017. Klik på [Udviklingsplanen]