Deltagere: Jakob Ebbesen, Steen Andersen, Preben Lerche, Sjanna Nielsen, Ole Dahl

 • Forberedelse af fællesmøde med foreninger – se forslag til indbydelse.

Der afholdes fællesmøder med alle foreninger i byen d. 27. februar. Steen sender indbydelser ud. Ry fodbold har ikke svaret på henvendelse om at deltage i mødet som oplægsholder, så det punkt er taget af dagsordenen.

Alle foreninger må gerne komme med flere deltagere.

Vi opfordrer til at alle foreninger præsenterer sig selv, max 2 min.

 • Gennemgang af generalforsamling.
  • Dirigent – Per Jakobsen er forhindret. 

Jørgen Møller vil gerne være dirigent. 

  • Indhold i formandsberetning – overskrifter tidligere sendt.

Ingen tilføjelser til det Steen tidligere har sendt ud.

  • Praktiske forhold. 

Torben Mathiesen er flyttet fra byen så der skal findes en ny suppleant. Ole spørger en evt. ny kandidat. Jørgen Møller genopstiller som suppleant.

Steen sørger for kaffe/te og småkager ved GKIC. Steen booker lokale.

 • Referat fra lokalrådsmøde.

Steen orienterede fra sidste lokalrådsmøde.

 • Orientering om status på diverse projekter.

Bænkeprojekt: Vi har lovet Silkeborg Kommune at projektet er færdigt inden 1. maj.

Jakob og Preben afholder møde omkring rammen til plateauet ved åen. Der arbejdes på højtryk på at få de sidste bænke gjort klar.

Projektmidtby: Der kommer nyt tilbud fra CFBO hvor cykelstiprojektet er fjernet. Tilbuddet er fremkommet og sendt til Silkeborg Kommune. Den umiddelbare reaktion fra Silkeborg Kommune er god. 

Orientering om andelsboliger kommer på borgermøde d. 11. marts.

 • Næste møde

Mandag d. 9. marts kl. 19.

 • Andet

Der er mulighed for at søge penge til forskønnelse af bynære områder. Vi overvejer om der er muligheder og projekter i Gjern. Det kunne fx være blomsterkummer og andet der pynter ved indgangene til Gjern by. Ansøgningsfrist er 1. april.

Ref.:/ Ole