Referat fra bestyrelsesmøde i GAU mandag den 18. november 2019 klokken 19 i GKIC.

Tilstede: Steen Andersen, Preben Lerche, Jakob Ebbesen, Ole Dahl

Afbud fra Sjanna Evers Krogh Nielsen

 1. Orientering og status over projekter m.m.:
  • Referat fra lokalrådsmøde – Sjanna

Udsat da Sjanna ikke er med til mødet.

  • Status bænke

Bænkene ved Herredsvejen og Genforeningspladsen er på plads. Vi mangler at producere 8-9 bænke. Projektet forventes at være færdig i foråret 2020

  • Kontakt fra Peter Nymann Eriksen vedr. ansøgning til Friluftsrådet 

Steen gav kort referat fra kontakt med Peter. GAU støtter op omkring projektet, også selvom vi ikke kan være med i selve udførelsen af arbejdet.

 

  • Deltagelse i XL messe i Aabyhøj

Det var fint, men vi tror ikke der kommer nye tilflytter til Gjern på baggrund af dette. Vi fik snakket med folk men det var ikke den rette målgruppe. Tak til folk der kom og hjalp til ved messen.

  • Kontakt fra Gjern skole om deltagelse i projekt vedr. Verdensmålene

Steen refererede fra projektet. Vi synes det er et spændende projekt og deltager gerne med viden og kontakter til myndigheder.

  • Andet
 1. Udarbejdelse af helhedsplan for Gjern – status for midtbyen og deltagelse i møde med lokalråd om udarbejdelse af helhedsplanen.

Ejvind Svejstrup og Steen Andersen har afholdt møde med Jakob Nielsen og Astrid Le Bækgård fra Silkeborg Kommune. Det var et godt møde og der er lagt op til at GAU kommer med til mødet om helhedsplanen d. 20/11.   Det er vigtigt at have fokus på, at Silkeborg Kommune arbejder med helhedspaln og vi arbejder med konkrete planer for midtbyen.

Formidling om projektet ud i byen er vigtigt.

 1. Hvordan skal vores kommunikation være i fremtiden? Hjemmeside– facebook eller?? Hvordan arbejder vi videre?

Ole arbejder videre med Jonathan (fra XL messen i Åbyhøj) 

 1. Hvilke opgaver skal vi arbejde med næste år, og hvordan gør vi det?

PR på Facebook og Instagram. 

Fællesmøde med foreninger, (evt. med hjælp udefra) 

Forskønnelse af byen. Evt. etablering af et forskønnelsesråd.

 

 1. Fastsættelse af næste møde, hvor vi blandt andet skal planlægge generalforsamling

Start januar

 1. Eventuelt

Vi skal se på skærmen ved Brian og have etableret infoskilte ved bænkene.

Ref.: Ole Dahl