Seneste nyt fra GAU 

Sommerferien er forbi, og det er tid til at fokusere på Naturby Gjern projektet. Umiddelbart inden sommerferien var der deadline på gruppernes arbejde – herunder færdiggørelsen af det mobile naturhus. Hele projekt ”naturby Gjern” blev nemlig præsenteret på folkemødet på Bornholm, hvor naturhuset blev det store trækplaster. Forårets arbejde blev derudover præsenteret gennem plancher, kunstdele fremstillet hos gørtleren samt film om forløbet.

Interessen på folkemødet var meget stor – især vakte naturhuset opsigt, og der kom mange , der gerne ville købe et hus. Ud over udstillingen, blev der hver dag på folkemødet afholdt events ved vores stand. Torsdag deltog borgmester Steen Vindum med et indlæg og en debat, hvor der var fokus på udvikling i landdistrikterne. Denne dag var der blandt andre også deltagelse fra Realdania.

Hvad er status så nu på projekt Naturby Gjern?

Vi har netop haft den foreløbig sidste workshop omkring projektet, hvor de forskellige forløb blev evalueret. Evalueringen skal indgå i det fremadrettede arbejde. Der bliver nu lavet en strategisk udviklingsplan for Gjern, hvor resultaterne fra forårets arbejde indgår. Det er nu særdeles vigtigt, at planen kan medvirke til at få lavet de helt konkrete ting, der peges på den i den overordnede plan for byen.

Overskrifter for projekterne:

  • Videreudvikle og detailplanlægge forskønnelse af ”den gamle” midtby.
  • Planlægge færdiggørelse af cykelstien fra Skannerup til Gjern Skole.
  • Videreudvikling af Gjern Skole som Grøn Skole.
  • Udvikling af sammenhængende stiforløb.
  • Arbejde med ådalen i forbindelse med naturpleje.
  • Kan prototypen af den mobile enhed sættes i produktion?

Der er meget at gå i gang med; men i GAU er vi meget optaget af, at projekterne skal realiseres, så forårets arbejde ikke ender som endnu en rapport, der samler støv på hylderne.

Hvordan kan det lykkes?

Der kræves mange ressourcer – både økonomiske og menneskelige fra byens borgere. Vi er klar over, at realisering af planen er et flerårigt projekt, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang. En afgørende forudsætning for gennemførelse af planen er, at vi får skabt et godt samarbejde med forvaltning og politikere i Silkeborg Kommune ligesom, der skal udarbejdes ansøgninger til forskellige fonde.

Derudover har vi en stor opgave i forhold til hele tiden at opdatere byens borgere om, hvor vi er, og hvor vi er på vej til.

Vi har fortsat arbejdstøjet på og tror på, at byens borgere også er klar.

På vegne af GAU Aps.

Steen Andersen